Τώρα: 9:29:22μ.μ. Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015
  • Τελευταία Ενημέρωση: 06/07/14, 22:00

Επαγγελματικά Θέματα

Tην τελική μορφή του σχεδίου νόμου που φέρνει ριζική αναδιάταξη στο ΕΣΥ έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για αναλυτικό σχέδιο που αλλάζει χρήση και συνενώνει νοσοκομεία και κλινικές. Η συν-διοίκηση των νοσοκομείων, θα γίνεται πλέον από 83 Διοικήσεις αντί 131 σήμερα ενώ παράλληλα συνενώνονται περισσότερες από 300 κλινικές, εργαστήρια και μονάδες. Σχετικά με τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κάποιες από αυτές θα αλλάξουν χρήση, θα δημιουργηθούν νέες σε αστικά κέντρα 

Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για τη ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και τη πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων.

Στις υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1915/1990 των οποίων η λειτουργία

Ήταν έγκυος και απολύθηκε. Το φαινόμενο εργοδοτικής αυθαιρεσίας έφτασε στα χέρια του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος μεσολάβησε για τη δικαίωση της γυναίκας. 

Η γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος εργαζόταν ως ανασφάλιστη υπάλληλος σε δύο κυλικεία του ίδιου εργοδότη, και κατήγγειλε ότι απολύθηκε. Ο λόγος της απόλυσης ήταν ότι, κατά τη διάρκεια ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας, η εργαζόμενη δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει να εργάζεται στον συγκεκριμένο

Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία (ΑΥΕ) είναι ο διεπιστημονικός τομέας που άπτεται τηςπροστασίας της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων. Οι ολοένα και πιοσύνθετες εργασιακές διαδικασίες και οι αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, σε συνδυασμό μετους νέους ή μεταβαλλόμενους τύπους των διαφόρων πηγών κινδύνου, απαιτούν τη χάραξημιας νέας και συστηματικής στρατηγικής προσέγγισης της ασφάλειας και της υγείας στηνεργασία.Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας με σκοπό την προστασία της

Σας πληροφορούμε ότι για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 - 2012 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» που οργανώνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε σύμπραξη με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Το ανωτέρω Π.Μ.Σ. , απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις:
1. - Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας
2. - Πρότυπα και συμπεριφορές Υγείας - Προαγωγή Υγείας

Αρκετοί συνάδελφοι επικοινώνησαν με την Ένωση σχετικά με τη δυνατότητα που έδινε το νέο ασφαλιστικό για επιλογή κλάδου ασφάλισης κατά τις προβλέψεις του νόμου 3865/2010. Το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα το γενικό λογιστήριο του κράτους προσδιόρισαν την εφαρμογή των διατάξεων και εκδόθηκε η παρακάτω διευκρινιστική εγκύκλιος. Το παρόν δεν έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας ακόμη, όσοι εκ των συναδέλφων αντιμετωπίζουν πρόβλημα καθώς αρκετά νοσοκομεία υπέβαλαν σχετικά ερωτήματα στο Υπουργείο για το καθεστώς των νέων ασφαλισμένων μπορούν να προσκομίσουν το παρόν στην υπηρεσία τους. Ειδικότερα ορίζεται ότι: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ (περιλαμβάνονται και όλα τα Νοσοκομεία της χώρας) που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 01-01-2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς ΙΚΑ). Ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού του/της υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει το ΦΕΚ διορισμού του/της υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας θα λάβει χώρα μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης του διορισμού του/της, διαφορετικά ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

1. Τι σημαίνει ότι θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;
Θεμελιώνω σημαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωμα για σύνταξη, αφού συμπληρώσω τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης που προβλέπονται από το ταμείο μου ή και το όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται. Εφόσον θεμελιώσω δικαίωμα, μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με το όριο ηλικίας και τα έτη ασφάλισης που ισχύουν κατά το χρόνο θεμελίωσης.

2. Με ποιες προϋποθέσεις θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ; 

Στο ΙΚΑ έχουμε πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων στις οποίες πρέπει να αναφερθούμε αναλυτικά:


Tο Ακαδημαϊκό Έτος 2010 – 2011 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» που οργανώνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε σύμπραξη με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το ανωτέρω Π.Μ.Σ. , απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις: Α) Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας και Β) Πρότυπα και συμπεριφορές Υγείας – Προαγωγή Υγείας